top of page

Tekoälyn tuella toiminnan suunnittelu nopeammaksi ja uudelle tasolle!

Päivitetty: 23. huhtik.Viimeisen parin viikon aikana pidimme kuusi webinaaria, joissa tutustuimme, miten tekoäly voi tukea varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja toiminnan suunnittelua. Tekoäly aiheena on kasvavassa määrin kaikkien kasvatus- ja opetusalalla toimivien agendalla. Niin työn kuin vapaa-ajan osalta meillä on käytössä aivan uudenlaisia mahdollisuuksia nopeuttaa, tehostaa ja laajentaa kykyjämme tuottaa tai tehdä erilaisia asioita.Pelkästään viimeisten parin viikon ajalta Helsingin Sanomissa ja Ylen Uutisissa löytyy kymmeniä juttuja tekoälystä. Elämme keskellä huimaa teknologiakehitystä ja meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä tulevaisuus on. Tänä päivänä muokatut kuvat, erilaiset chatbotit ja erilainen älykkyys on osana palveluja joita kulutamme niin vapaa-ajalla kuin töissä. On erittäin tärketä, että jokainen meistä on omien mahdollisuuksien mukaan osana tätä keskustelua ja kehitystä. Näin varmistamme monimuotoisen ja  mahdollisuuksia avaavan teknologian. 


Webinaareissa korostimme tekoälyn kasvavaa roolia varhaiskasvatuksen tukemisessa, mahdollistamassa henkilökohtaisempaa opetusta ja tukien lasten kehityksen seurantaa. Toimme esille, kuinka tärkeää myös varhaiskasvatuksessa on pysyä mukana teknologian kehityksessä ja vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan.


Mitä tekoälyn hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa voisi sitten tarkoittaa? Yksi vaihtoehdoista on Elina, TinyApp-maailman uusin jäsen. Elinan kanssa kasvattajat voivat kehittää ideoita ja toimintamalleja tai luoda räätälöityjä toimintasuunnitelmia, jotka vastaavat lasten yksilöllisiä tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.


Kerroimme webinaarissa miten Elina on tehty juuri varhaiskasvatukseen ja yksi sen keskeisimmistä ominaisuuksista on yhdistää teoria ja käytäntö, tarjoten käytännön vinkkejä ja oivalluksia varhaiskasvatuksen arkeen. Elinan räätälöity lähestymistapa ja kielitaito mahdollistavat sen, että se voi palvella monipuolisesti kasvatus- ja opetusalalla toimivia ammattilaisia. Käyttäjäpalautteen mukaan niin uudet kuin kokeneetkin varhaiskasvatuksen opettajat, päiväkodin johtajat ja muut alalla toimivat voivat hyödyntää Elinaa suunnittelussaan, saaden inspiraatiota ja tukien lasten monipuolista oppimista ja kasvua. Kasvattajat ovat löytäneet Elinana avulla uusia tapoja suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatusta.


Webinaarin lopuksi kävimme läpi, kuinka Elina voi tukea varhaiskasvatustoimintaa läpi toimintavuoden, auttaen päiväkoteja ja kasvattajia organisoimaan toimintaansa ja suunnittelemaan tulevaa. Voit lukea lisää vuosikellosta ja Elinan hyödyntämisestä toimintavuoden eri vaiheissa seuraavassa blogikirjoituksessamme.


Kiitokset kaikille webinaareihin osallistujille! Pidetään yhdessä huolta siitä, että varhaiskasvatus pysyy teknologian kehityksen kärjessä, tukien lasten monipuolista kasvua ja oppimista sekä kasvattajien ammattitaidon kehittymistä!

21 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page