top of page

Mihin kaikkeen voit hyödyntää Elinaa? - Varhaiskasvatuksen vuoden kiertokulkuElina tarjoaa kattavan ja dynaamisen työkalun, joka tukee varhaiskasvatuksen ammattilaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoitteellista  toimintaa koko toimintakauden ajan. Olemme kasanneet Elina-vuosikelloon esimerkkejä siitä missä kohdin toimintakautta Elina voi olla avuksi. Elina-vuosikello on suunniteltu auttamaan varhaiskasvatuksen ammattilaisia organisoimaan ja suunnittelemaan vuoden toimintaa systemaattisesti ja tavoitteellisesti. Vuosikello tarjoaa selkeän rakenteen, joka ottaa huomioon lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, ryhmien toimintasuunnitelmat, päiväkodin toimintasuunnitelman, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä digistrategian ja tiimisopimukset. Tämä monipuolinen lähestymistapa varmistaa, että kaikki näkökulmat ja tarpeet tulevat huomioiduiksi vuoden aikana.


Elinan kanssa syksystä kevääseen

Syksyllä, kun uudet lapset liittyvät ryhmiin ja uusi toimintakausi alkaa, Elina-vuosikello muistuttaa mihin asioihin toiminnan suunnittelussa on hyvä keskittyä. Toimintakauden alkuun ajoitetut päiväkodin ja ryhmien toimintasuunnitelmien sekä tiimisopimuksen tekeminen luovat hyvän pohjan koko toimintakaudelle. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja digistrategian päivittäminen taas varmistaa näiden teemojen kiinnittymisen arjen toimintaan. Elina-assistentilta voit pyytää apua näiden kaikkien suunnitelmien tekemiseen ja päivittämiseen. Samalla voit pyytää Elinalta vinkit toimintaan, joka tukee ryhmäytymistä, tutustumista ja uusien taitojen oppimista.

Yksi syyskauden keskeisistä elementeistä on lasten yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien integrointi vuosittaiseen suunnitteluun. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen lapsen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet ovat toiminnan keskiössä. Suunnitelmien säännöllinen tarkistaminen ja päivittäminen varmistaa, että toiminta pysyy relevanttina ja tukee jokaisen lapsen yksilöllistä polkua. Elina-assistentin ryhmäprofiili tukee kasvattajia lapsiryhmän tietojen ylläpidossa ja niiden hyödyntämisessä toiminnansuunnittelussa. 


Kevät on uudistumisen ja kasvun aikaa. Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman läpikäynti ja mahdollinen päivittäminen ovat ajankohtaisia kevätkaudella. Arvioinneista nousseet teemat ja asiat kannattaa laittaa samantien ylös ja miettiä mahdolliset kehittämistoimenpiteet. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien päivittäminen on myös keskeisessä roolissa kevätkauden aikana. Elina-vuosikello muistuttaa näistä tärkeistä toimista. Tässä vaiheessa vuotta voit pyytää Elinalta  vinkkejä esimerkiksi toimintaan, joka tukee lapsen kehitystä ja oppimista luonnon heräämisen myötä tai vaikkapa vinkkejä retkiin ja ulkopeleihin, jotka tukevat lasten fyysistä kehitystä ja sosiaalisia taitoja. 


Vuosikellon merkitys suunnitteluprosessissa

Elina-vuosikello tarjoaa kattavan kehyksen, jonka puitteissa koko vuoden toimintaa voidaan suunnitella ja arvioida johdonmukaisesti. Se muistuttaa paikallisten erityispiirteiden, pedagogisten painotusten ja lasten tarpeiden huomioon ottamisen suunnittelussa. Lisäksi se nostaa esiin arvioinnin ja kehittämisen, jotka ovat keskeisiä varhaiskasvatuksen jatkuvassa parantamisessa ja lasten oppimiskokemusten rikastuttamisessa.


Tulevan toimintakauden suunnittelu Elina-assistentin avulla mahdollistaa myös teemojen ja toimintasuunnitelmien joustavan päivittämisen vastaamaan lasten muuttuvia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tämä lapsilähtöinen lähestymistapa takaa, että varhaiskasvatuksen toiminta on merkityksellistä, innostavaa ja ennen kaikkea tukee jokaisen lapsen yksilöllistä kasvua ja oppimista.


Elina on arvokas työkalu, joka tukee varhaiskasvatuksen ammattilaisten tavoitteita luoda oppimisympäristöjä, jotka edistävät lasten hyvinvointia, oppimista ja kehitystä. Sen avulla voidaan varmistaa, että kaikki toiminta on suunniteltua, tavoitteellista ja ottaa huomioon lasten yksilölliset tarpeet sekä pedagogiset tavoitteet. Vuosikellon käyttö tuo raamin suunnittelutyöhön ja Elinaa voi hyödyntää varhaiskasvatuksen laadun vahvistamisessa ja lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kehityksen edistämisessä. Eli juuri siinä, mikä on lopulta kaiken varhaiskasvatustyön ydin.


18 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page